Alle projecten

Hypermoderne sorteerinstallatie PreZero


Een volledig nieuwe turnkey installatie voor PreZero! In Groningen hebben wij voor PreZero een gloednieuwe bouw- en sloopafval installatie gerealiseerd. Met de nieuwe sorteerinstallatie kan er 50 ton afval per uur worden verwerkt. In de gehele installatie zijn meer dan 50 componenten terug te vinden, waaronder een 3D voorsorteertrommel, een 3D zeeftrommel, 3 Airseperatoren en een bunkerband geproduceerd door Machinefabriek Emmen.

50 componenten

De gehele sorteerinstallatie is uitgerust met verschillende componenten om het sorteerproces te bevorderen. Trilgoten, magneten, shredders, nirs, compressoren, afzuigingen en diverse trommels zijn geïnstalleerd om materialen van elkaar te scheiden.

Voorsorteertrommel

De voorsorteertrommel is geïnstalleerd naast de ruimte waar het binnenkomende bouw- en sloopafval wordt uitgeladen. Zo kan vervolgens het materiaal rechtstreeks worden ingeladen in de voorsorteertrommel. De trommel zeeft materiaal kleiner dan 400mm af. Het materiaal groter dan 400 mm wordt naar een shredder getransporteerd. Met een magneet worden tevens de metalen delen uit het bouw- en sloopafval verwijderd.

3D Zeeftrommel

Deze 3,2×10 meter trommel bestaat uit 8 secties. De 3D zeeftrommel zeeft het materiaal kleiner dan 80mm af. Het materiaal met een afmeting tussen de 80 en 350mm wordt afgevoerd naar dubbele luchtscheiders en de zware fractie, welke overblijft, wordt beschouwd als de puinfractie.

Resultaat
Met de oplevering van de hypermoderne sorteerinstallatie voor bouw- en sloopafval kunnen er door PreZero grotere volumes worden verwerkt en meer afvalstromen worden omgezet naar grondstoffen voor nieuwe producten.