Alle projecten

Renovatie Brug Follega

Afgelopen november zijn we in opdracht van Provincie Fryslân samen met ons zusterbedrijf Nauta Heeg van start gegaan met de renovatie van brug Follega. De brug is gebouwd in 1961 en was toe aan groot onderhoud. Het mechanische en elektrotechnische gedeelte was verouderd en in het beweegbare dek zaten haarscheuren. In samenwerking met Nauta Heeg hebben we de onderdelen gerenoveerd en deels vernieuwd. Gelijktijdig met de renovatie is de brug ook overgegaan op afstandsbediening vanuit de bediencentrale it Swettehûs in Leeuwarden. Vanuit hier worden 17 bruggen in Fryslân op afstand bediend.

Voortgang project

De renovatiewerkzaamheden verliepen voorspoedig. Er is vijf maanden lang hard gewerkt in onze productiehal aan dit mooie project. Begin maart zijn de nieuwe hameitorens op transport gegaan vanuit Emmen en weer op hun plek gezet. Begin april zijn de grootste onderdelen, de balans en het val, geplaatst (het beweegbare gedeelte van de brug). In verband met het plaatsen van de brugdelen was de weg tot 14 april gestremd. In deze twee weken hebben wij ook het asfalt vervangen. Vanaf 15 april kon de brug weer in gebruik worden genomen voor het weg- en scheepvaartverkeer.

Hieronder een impressie van de werkzaamheden en het mooie eindresultaat.

Voor dit project werd samengewerkt met: