Alle Nachrichten

Doen zit in onze natuur

 

In Drenthe zijn we van het doen. Samen mooie resultaten mogelijk maken door de schouders eronder te zetten. De provincie Drenthe stimuleert en helpt actief mee om deze initiatieven tot een succes te maken. Met onze kennis, subsidies, ons netwerk, advies en regelwerk dragen wij graag bij, zodat jij kan doen waar jij goed in bent. Onderstaand verhaal laat een ondernemer zien die lef tonen en samen met de provincie Drenthe innovaties neerzet om trots op te zijn.

“Bij Machinefabriek Emmen denk je niet meteen aan het bouwen van bruggen. En dat terwijl we de eerste klapbrug van biocomposiet ter wereld hebben gemaakt. Bijzonder, want biocomposiet is bouwmateriaal van alleen natuurlijke vezels, zoals vlas en hars. Het ontwikkelen van de duurzame klapbrug was een pittig, maar mooi proces. Er waren van biocomposiet namelijk geen eigenschappen bekend. We wisten bijvoorbeeld niks over de treksterkte of over de doorbuiging. Daar heeft de organisatie Composite Technology Centre uitgebreid onderzoek naar gedaan. Studenten van Stenden Hogeschool en Windesheim hebben proefplaten ontworpen en getest. Je bevindt je op dat moment echt in het grijze gebied tussen innovatie en wet- en regelgeving. Soms kunnen bepaalde regels innovatie tegenhouden. Dan is de samenwerking met andere partijen zoals gemeentes, waterschappen, provincies, scholen en kennisinstellingen zó belangrijk.”

Machinefabriek Emmen

“In veel projecten zijn we maar een onderdeel van de keten. We hebben vaak met een groot aantal partijen tegelijk te maken. Het wij-gevoel en het samen iets willen bereiken, bepaalt dan voor een groot gedeelte het succes. Als iemand niet wil, kun je het allemaal vergeten. Sommige projecten zijn zo complex, dat we het ook niet alleen kunnen bedenken. Je moet anderen deelgenoot maken, zodat je van elkaar kunt leren. Vertrouwen en draagvlak zijn daarin van groot belang.”

“We zijn als Machinefabriek Emmen veel bezig met innoveren. Zo kwamen we met een Duits bedrijf in contact dat een onderwaterturbine in eigen land niet kon testen vanwege de wet- en regelgeving daar. Zonde, want met de Flowconverter kun je elektriciteit winnen uit langzaam stromend water. Twee turbines worden aangedreven door het water en zorgen ervoor dat de generator gaat draaien. Hierdoor wordt stroom opgewekt. Het is maar een klein apparaat, in tegenstelling tot de grote turbines die er al zijn. Dus eenvoudig te plaatsen in bijvoorbeeld een kanaal en gemakkelijk te gebruiken. Aangezien plaatsing vanwege de wetgeving in Duitsland niet mogelijk was, begonnen we daarom eerst de situatie in Nederland eens te verkennen. En je onderzoekt wat er in Drenthe mogelijk is, want we werken natuurlijk niet echt in een waterprovincie. We leven hier zelfs boven de zeespiegel, maar de Flowconverter heeft wel een bepaalde stroming nodig. Toch zijn we eens gaan polsen of er interesse was. Er bleek een enorme behoefte aan het opwekken van duurzame energie.”

“De provincie Drenthe wilde bijvoorbeeld op verschillende manieren duurzame energie opwekken, onder meer met water. Ze wist alleen niet hoe. De Flowconverter sloot perfect aan bij de plannen. Inmiddels is het product uitgebreid getest bij de Ossesluis bij Hoogeveen. In een afwateringskanaal, zodat het de scheepvaart niet in de weg zit. We willen dat ze straks optimaal werkt, zodat we er het maximale rendement uit kunnen halen. Dat is echt een meerjarenplan, maar we hopen de Flowconverter straks in Nederland en later in de hele wereld te kunnen plaatsen. Maar eerst moet de basis goed zijn. De Flowconverter zorgt er immers toch voor dat we als bedrijf onderscheidend kunnen zijn.

“In het hele proces hebben we ontzettend veel aan de provincie Drenthe gehad. Ik denk dat heel veel mensen nog niet doorhebben wat de provincie eigenlijk allemaal voor je kan doen en wat er mogelijk is. Zo heeft ze voor ons bijvoorbeeld een regelvrije zone gecreëerd. Doordat er minder regels golden, was er ook daadwerkelijk ruimte om te innoveren. Daarnaast heeft de provincie geld beschikbaar gesteld en een verbindende rol gespeeld tussen ons en de andere partijen. We zijn ontzettend blij met het vertrouwen van de provincie. Het is niet alleen goed voor ons imago, maar het zorgt er ook voor dat je samen echt tot iets kunt komen.”

Arnold Popken
Sales engineer (infra) bij MF Emmen