Alle Projekte

Onderhoud Voorstersluis

Het uitgevoerde werk betreft Voorstersluis aan de Repelweg te Kraggenburg in de gemeente Noordoostpolder.

De werkzaamheden omvatten; het toepassen van verkeersmaatregelen, uitvoeren grondwerk, verwijderen en aanbrengen verhardingslagen, slopen betonwerk, aanbrengen in het werk gestort beton, aanbrengen koolstofvezel wapening, renoveren stalen brugdek, vernieuwen brugdek, aanbrengen slijtlagen, vernieuwen aandrijvingen sluisdeuren, vernieuwen schuiven omloopriolen incl. Electro – mechanische aandrijvingen, vernieuwen luiken boven duw pers kelders, elektrotechnische werkzaamheden en hydraulische werkzaamheden.